ทำความรู้จักกับอาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 • คุณวุฒิผู้สอน

  ? ป.ตรี ว.ศ.บ. ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)

  ? ป.โท ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต)

  ? ประสบการณ์ใช้งาน Auto- Cad มากกว่า 10 ปี

  * เขียนแบบเครื่องกล Pressure vessel, Storage tank, piping,?

  * เขียนแบบโครงสร้าง structure, Civil แบบบ้าน?

  ? เป็นวิทยากรประจำโรงงานและที่ปรึกษาพิเศษประจำ ม.วิทยาลัยบูรพา