รับสอน google sketchUP

รับสอนเขียนแบบ 3 มิติ Google sketchUP จ.ระยอง โดย วันชัย ติวเตอร์

– เพียงท่านละ 7,900 บาท (หากมามากกว่า 2 คนขึ้นไปจะลดราคาพิเศษ)
– จำนวนชั่วโมงเรียน 12 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมงต่อวัน

 

วัตถุประสงค์
– สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้และต้องการใช้งานโปรแกรม Google sketchUP
– สำหรับกลุ่มคนทำงานที่ต้องการจะใช้งาน Google sketchUP
– หรับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาทีสนใจ
วิธีการสอน
– สอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่มคณะแล้วแต่จะตกลง
– เรียนห้องแอร์อย่างดี
– เรียนช่วงวันหยุดหรือช่วงเย็นถึงค่ำ
– มีเอกสารแจกก่อนเข้าเรียน
– สถานที่เรียน ถ.บ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

คุณวุฒิผู้สอน
– ป.ตรี ว.ศ.บ. ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
– ป.โท ว.ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต)
– ประสบการณ์ใช้งาน Auto- Cad / Google Sketch UP มากกว่า 10 ปี
* เขียนแบบเครื่องกล Pressure vessel, Storage tank, piping,
* เขียนแบบโครงสร้าง structure, Civil แบบบ้าน
– เป็นวิทยากรประจำโรงงานและที่ปรึกษาพิเศษประจำ ม.วิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดติดต่อ
– ชื่อ วันชัย ริมสมุทร์
– เบอร์โทร 085 181 6992, 061 410 7630
– E-mail wanchai.swd@gmail.com
– Line ID : wanchai2985
– https://www.วันชัย.com
– Facebook : https://www.facebook.com/wanchai.rimsamooth

หมายเหตุ หากเรียนแล้วไม่พอใจหรือไม่สามารถใช้งานได้จริง ยินดีคืนเงินให้ครับ