วิดีโอสอนสำหรับคนรักบ้าน จำหน่ายวิดีโอสอนสุดคุ้ม “โปรรักบ้าน”

1. สอนเขียนแบบบ้านเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง (19 บทเรียน) 5 หมวด

หมวดทั่วไป

บทที่ 1 : ทำความเข้าใจกับการเขียนแบบบ้านเพื่อขออนุญาต รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องทราบ

https://youtu.be/9Xo05VnowWA

Link สำหรับเข้าเรียนบทที่ 1 

บทที่ 2 : หลักการออกแบบบ้านให้พอดีกับงบประมาณเบื้องต้นก่อนเริ่มเขียนงาน หมวดสถาปัตยกรรม

บทที่ 3 : เริ่มเขียน Gridline ผังบริเวณ

บทที่ 4 : กำหนดบริเวณกั้นห้องต่างๆ ห้องโถง ห้องครัว ห้องนอน ระเบียง ที่จอดรถ

บทที่ 5 : กำหนดตำแหน่งเสาบ้าน และคาน

บทที่ 6 : การใส่ประตูหน้าต่าง สัญลักษณ์ที่จำเป็นในส่วนของ Plan View

บทที่ 7 : การเขียนภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา

บทที่ 8 : การเขียนภาพตัด Section ภายในบ้าน

บทที่ 9 : การเขียนภาพขยายห้องน้ำ

บทที่ 10 : การเขียนภาพขยายเคาน์เตอร์ครัว

บทที่ 10 : การเขียนแปลนหลังคา ทรงปั้นหยา

บทที่ 11 : รายละเอียดสารบัญประกอบแบบ

บทที่ 12 : ผังบริเวณแสดงโฉนดและพื้นที่โดยสังเขป หมวดโครงสร้าง

บทที่ 13 : การเขียนรายละเอียดแปลนอาคาร คาน เสาตอม่อ พื้นอาคาร

บทที่ 14 : การเขียนแปลนโครงสร้างคานรับหลังคา

บทที่ 15 : การเขียนแปลนโครงสร้างคานพื้น คานคอดิน

บทที่ 16 : แบบขยายโครงสร้าง แบบขยายคาน หมวดไฟฟ้า

บทที่ 17 : แบบไฟฟ้า หมวดสุขาภิบาล

บทที่ 18 : ขยายบ่อเกรอะ-บ่อซึมน้ำใช้ , ท่อระบายน้ำ , บ่อพักน้ำ , บ่อดักไขมัน

บทที่ 19 : แบบระบบท่อน้ำใช้ น้ำทิ้ง