หน้าหลักเกี่ยวกับเรา

 

 

ใครๆ ก็เรียน เขียนแบบได้ “

 

เริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่เรา เรารับสอนเขียนเเบบด้วย

Auto-cad, Solid work,?Tesla?,?S ketchup?3 D

 • น้นการสอนแบบมีคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงขึ้นงานจริง

 

 • ?เน้นรูปแบบ?Workshop โดยใช้แบบงานจริงเป็นตัวอย่างในการเรียน และไม่จำกัดเพียงหลักสูตรตามทฤษฏีตายตัวเท่านั้น การฝึกหัดจากงานจริงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนทุกๆครั้งเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้งานได้จริงและตรงตามความต้องการของผู้เรียน

 

 • เราเน้นสอนจากงานจริง
 • สอนจากเริ่มต้น – จนสามารถนำไปใช้งานได้
 • เรียนรู้ทั้งวิธีอ่านแบบ และ เขียนแบบได้ทันที
 • ไขทุกปัญหาข้อสงสัย เจาะทุกประเด็น
 • สอนกันตัวต่อตัว
 • รับสอนทั้งในจังหวัดระยองและนอกสถานที่
 • รับจัดครอส์ สอนกลุ่มที่บริษัทในช่วงเย็น
 • รับสอนตัวต่อตัวนอกสถานที่
 • รับประกันผลการสอน 100 เปอร์เซ็น