หัวข้อคอร์ส outline การเรียน Midas N Gen 2022 by วันชัยติวเตอร์ 22 บทเรียน (อ.วันชัย)

หัวข้อคอร์ส outline การเรียน Midas N Gen 2022 by วันชัยติวเตอร์ 22 บทเรียน

 1. อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรม Midas N Gen และขีดความสามารถของโปรแกรม
 2. New Project และการตั้งค่าโปรแกรมก่อนการเริ่มใช้งาน การตั้งค่าหน่วยก่อนเริ่มงาน
 3. แนะนำการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในโปรแกรม Midas nGen 2022 ที่ใช้บ่อยๆ
 4. การใช้เมาส์บังคับทิศทางและ การเลือกวัตถุ
 5. ปรับมุมมองและรูปแบบการแสดงผล View Control, Project Explorer

เริ่มต้น Create Model

 1. การสร้าง Gride line และการตั้งค่า Grid line
 2. การใช้งานเครื่องมือ Project Explorer/ Property
  1. Create Material (Concrete/ Structure steel)
  2. Create new Section (Concrete/ Structure steel)
  3. Create new Thickness (Plate/ Wall, Floor, Slap floor)
 3. การใช้งานเครื่องมือ Member
  • การสร้าง Column/Beam (Concrete and Steel structure)
  • การสร้าง Slap, Flat slap, Wall (Concrete)
 4. การใช้งานเครื่องมือวัดระยะ
  1. Distance/ Dimension
 5. การใช้งานเครื่องมือ Member/ Transform & Edit (Bracing, Beam, Rafter)
  1. Transform : Move, Copy, Rotate, Mirror
  2. Edit :  Trim, Extend, Intersection, Split,
 6. การใช้งานเครื่องมือ Body/ Convert to member (Truss Design )
  1. Sketch/ Line
  2. Convert to member
 7. การจัดการกับ Project Explorer/ Hide/ Show member
 8. การสร้าง Story สำหรับการวิเคราะห์อาคารในแต่ละชั้น
 9. การใช้งาน Opening เจาะผนัง
 10. การสร้างพื้น Flat Slab (พื้นไร้คาน)
 11. Checking Model, Additional X,Y offset เพื่อความสมบูรณ์ / Auto Generate Model

Loading

 1. Input Load (การป้อนโหลดในรูปแบบต่างๆ)

17.1 การป้อนโหลด Load

 • Dead Load
 • Live Load
 • Floor Load

17.2 การป้อนโหลด Load

 • Pressure Load
 • Beam Load
 • Wind load
 • Static seismic

17.3 การป้อนโหลด Load/  Boundary

 • Diaphram Load
 • Load to Mass
 • boundary (Fix)  support
 • Auto generate rigid

Analysis

 1. Analysis setting (ตั้งค่าเพื่อทำการ Analysis Model ก่อนที่จะทำการ Run/Solve)
  1. Define load combine
  2. Coding design
  3. Concrete
  4. Steel structure
  5. Mesh size setting
  6. Analysis case
  7. Solve/Run
  8. Animation (สร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับ Present งานการเสียรูป)
  9. Deform /Analysis case

 

Design 

 1. Design Setting Run/Solve and Total status (review graphic color)
 2. Design report
  1. Specify Report (Word/PDF)
   1. Column, Beam, Floor, Wall
  2. Generate report (Word/PDF)
 3. Export to drawing (CAD)
  1. Column/ Beam/ Floor
 4. Bill of material (Excel file)

 

Other

 • Setting Background Style (Black/White)
 • Revise design
 • ขั้นตอนการติดตั้ง program Midas nGen 2022

Workshop เพิ่มเติม

– Workshop ที่ 1 :  บ้านสามชั้น (คอนกรีตเสริมเหล็ก+โครงเหล็ก)

– Workshop ที่ 2 :  อาคารพาณิชย์ (คอนกรีตเสริมเหล็ก+โครงเหล็ก)