หัวข้อคอร์ส outline การเรียน Revit 2023 by วันชัยติวเตอร์ 25 บทเรียน (อ.วันชัย)

หัวข้อคอร์ส outline การเรียน Revit 2023 by วันชัยติวเตอร์ 25 บทเรียน

 1. อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรม Revit และขีดความสามารถของโปรแกรม
 2. การตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Interface ต่างๆ และ การเลือก Template เบื้องต้น
 3. แนะนำการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในโปรแกรม Revit ที่ใช้บ่อยๆ ที่สำคัญๆ
  1. การใช้เมาส์บังคับทิศทาง และ การเลือกวัตถุ
  2. การปรับมุมมองในรูปแบบต่างๆ
  3. Move, copy, Trim, Mirror, และคำสั่งพื้นฐานทั่วไป
  4. การใช้งานคำสั่งสร้าง Grid line และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
  5. การสร้าง View control ในระดับต่างๆ และจัดการกับ Level
  6. การสร้าง เสาเข็มฐานราก ตอม่อ Footing ฐานแผ่ Isolate ทั้งแบบมีเสาเข็มและไม่มีเสาเข็ม
  7. สร้างเสา ค.ส.ล. และ คาน ค.ส.ล. ในรูปแบบต่างๆ
  8. สร้างคานอะเส รัดรอบ ทั้งในรูปแบบคอนกรีต และแบบใช้เหล็กรูปพรรณสำเร็จรูป
  9. ใส่พื้น Slap , Topping , เทในที่ และ การปูกระเบื้อง และการประยุกต์ในงานสร้างพื้นต่างๆ
  10. สร้างผนังในรูปแบบต่างๆ ก่ออิฐ, การฉาบผนัง
  11. การใส่ประตู หน้าต่าง ในรูปแบบต่างๆ และการเจาะผนังให้พอดีกับหน้าต่างประตู
  12. เก็บรายละเอียดและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มโครงหลังคาด้วยคำสั่ง Section Box
  13. จัดการกับหลังคาในรูปแบบต่างๆ ปั้นหยา จั่ว หมาเเหงน Modern
  14. การตั้งค่า Plane set ระนาบ plane ในมุมต่างๆ
  15. สร้างโครงสร้างหลังคาด้วย Beam system
  16. ตั้งเสาดั้งให้กับโครงหลังคา ในระดับต่างๆ
  17. การใส่ จันทัน อกไก่ แป ทั้งแบบ manual และ automatic
  18. เก็บรายละเอียดงานโครงหลังคา และแผ่นหลังคา

 

 1. การใส่ คลอบสันหลังคา ปิดคลอบ จาก Component
 2. จัดการกับเชิงชายในแบบต่างๆ
 3. การเก็บรายละเอียดผนัง กรุผนังกระเบื้อง ห้องน้ำ และใช้คำสั่งตัดผนัง
 4. การเปลี่ยนวัสดุ material ปรับเปลี่ยนสีต่างๆ
 5. เก็บรายละเอียดงานก่อนทำ Drawing และการใช้งาน View range
 6. จัดการกับ Drawing ในรูปแบบต่างๆ (ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านซ้าย, ด้านขวา)
 7. จัดการกับ Drawing ในรูปแบบต่างๆ (Plan view)
 8. การจัดทำ BOQ ในหมวดงานต่างๆ เพื่อนำรายละเอียดไปประเมินราคา

Workshop ที่ 1 :  บ้านชั้นเดี่ยว คสล. ทรงปั้นหยา
workshop ที่ 2 : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น หลังคาทรงเพิงหมาแหงน
Workshop ที่ 3 : Warehouse โกดัง 30×50 เมตร โครงหลังคา Truss

 

บทเสริม

 • สร้างเหล็กเสริมในส่วนของคานคอนกรีต
 • สร้างเหล็กเสริมในส่วนของเสา Column
 • สร้าง Family เบื้องต้น หน้าต่างไว้ใช้งาน
 • การ Render ภาพด้วย Revit Render tools
 • การทำหลังคาโค้ง