แจกฟรี  วิดีโอสอน  “Advance Excel” ระดับเหนือกว่าคนทำงานทั่วไป  (3 ชั่วโมงกว่าเรียนจบใช้เป็นทันที)

แจกฟรี  วิดีโอสอน  “Advance Excel” ระดับเหนือกว่าคนทำงานทั่วไป  (3 ชั่วโมงกว่าเรียนจบใช้เป็นทันที)

คอร์ส Outline เรียน 4 ชั่วโมง เรียนเดี่ยวที่ห้องเรียนวันชัยติวเตอร์
‐ แนะนำหลักสูตร Excel Advance
‐ อธิบาย Function ต่างๆ ที่จำเป็นที่จะตอ้ งใช้
‐ ทฤษฎีที่จำเป็นในการสร้าง Excel Report
‐ การ Link ขอ้ มูลข้าม File, Link ผ่าน Data center
‐ การตัง้ ค่า Data Validation, การตัง้ ค่าการใชง้ าน Dropdown list
‐ การใชง้าน Conditional Formatting
‐ ประยุกต์ใช้ Excle สร้างฐานขอ้ มูล Database, Primary key
‐ แบบฝึกหัด (อ้างอิงงานจริง) จัดทำ Database price
‐ รูจัก้ การ Function if(), Sumif(), Sumifs() , if ซอ้ น if
‐ รูจัก้ การ Count(), Countif(), Countifs()
‐ Protect sheet, จำกัดขอ้ มูลการ key
‐ Advance filter, Auto Filter,
‐ แบบฝึกหัด (อ้างอิงงานจริง) ทำ report ตัวอย่างใบเสนอราคา Automatic
‐ การใชง้าน Vlookup() คน้ หาขอ้ มูลในตาราง
‐ การใชง้าน Hlookup() คน้ หาขอ้ มูลในตาราง
‐ การใชง้าน Vlookup() ร่วมกับการใชง้าน Function If()
‐ การใชง้าน Hlookup() ร่วมกับการใชง้าน Function if()
‐ จัดทำ report automatic, Input sheet, Output sheet
‐ แบบฝึกหัด (อ้างอิงงานจริง) ใชสู้ตรคน้ หาขอ้ มูล Automatic และประมวลผล
‐ การสร้างกราฟ, S‐curve report รายงาน Progress
‐ประยุกต์ Data เพื่อสร้าง Dashboard เพื่อแสดงเป็นรายงาน
‐ การสร้าง sheet cal, เพื่อประมวลผลสูตร
‐ ปัญหาของ Error ต่างๆ ในสูตรที่จะตอ้ งพบ เช่น #VALUE!, #NAME? , #DIV/0!,
#REF และวิธีการแกไ◌้ ข

**** สามารถคลิกลิ้งค์ชมวิดีโอผ่านช่อง Youtube ตามลิ้งค์นี้นะครับ

https://www.youtube.com/watch?v=WK-u7NRkiTs&t=1s

สนใจเรียนเดี่ยว  เรียนออนไลน์  เรียนผ่านโปรแกรม Zoom เรียนเป็นกลุ่มเรียนนอกสถานที่  ติดต่อ Line ID : wanchai2985

เกี่ยวกับ wanchai

รับสอนเขียนเเบบด้วย Auto-cad, Solidwork, Tekla จ.ระยอง โดย วันชัยติวเตอร์ (Autocad)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.